Kính Gửi Quí Đạo Hũu,

Lá Bối được thành lập với mục đich truyền bá các tác phẩm của Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Đoàn.  Tác phẩm của Thiền Sư và Tăng Đoàn nói về đạo Phật dấn thân vào đời sống hằng ngày và được phát huy dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau: kinh, sách tu học, băng thuyết pháp (CD), tụng kinh và nhạc kinh CD.

Sau nhiều năm hoạt động, nhà sách Lá Bối nay tạm đóng cửa và sẽ khởi động lại trong tương lai. 

Sen Búp xin Tặng Người, Một Vị Bụt Tương Lai.

Ban Quản Trị Lá Bối